Wiedza o społeczeństwie to przedmiot, który maturzyści bardzo chętnie wskazują w swoich deklaracjach maturalnych. Najczęściej jest brany pod uwagę przez osoby, które swoją przyszłość kierują ku studiom prawniczym lub tym, o charakterze politycznym czy biznesowym. Jest to matura nieobowiązkowa, która obejmuje poziom rozszerzony. Zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje - Matura wiedza o społeczeństwie 2022 - pytania, odpowiedzi oraz czego możemy się spodziewać?

Matura z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym w roku 2022

Do matury z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym zdający podejdą w piątek, 13 maja 2022 roku o godzinie 9:00. Jako termin dodatkowy Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła wtorek, 7 czerwca, również o godzinie 9:00. Na rozwiązanie arkusza maturalnego z wosu uczniowie będą mieli 180 minut. W tracie trzech godzin zdający będą musieli zmierzyć się zarówno z pytaniami zamkniętymi, jak i wypracowaniem. W części pisemnej jak co roku, do dyspozycji zdających pozostaną trzy tematy, które należy dokładnie opracować oraz przedstawić.

Na wyniki egzaminu maturzystom przyjdzie czekać do września. Według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, oficjalne rezultaty zostaną podane do wiadomości 9 września 2022 roku. Wtedy też szkoły średnie otrzymają świadectwa maturalne oraz aneksy, które następnie trafią w ręce maturzystów.

Zmiany w formule matury z wiedzy o społeczeństwie w roku 2022

Ze względu na wciąż trwającą sytuację pandemiczną, Centralna Komisja Edukacyjna zdecydowała się na zmiany w wymaganiach podczas egzaminu z wiedzy o społeczeństwie również w roku 2022. Na mocy aneksu do informatora maturalnego, arkusze będą pokrywać zagadnienia oparte na wymaganiach egzaminacyjnych. Do tej pory były to wymagania z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2314). My jednak skupiamy się na tym, co oznacza to w praktyce?

W wymaganiach egzaminacyjnych nie znajdziemy części zagadnień, które pierwotnie mogły pojawić się na maturze. Innymi słowy - Centralna Komisja Edukacyjna zredukowała ilość wymaganej wiedzy. Największe zmiany zaszły w działach „Stosunki międzynarodowe” oraz „Gospodarka”. Jest to dobra informacja dla maturzystów - zagadnienia te, bowiem, sprawiały podchodzącym do egzaminu największe trudności. Ponadto, w wielu przypadkach dokonano znaczących pominięć określonych punktów z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Z wymagań maturalnych usunięto wszelkie zagadnienia, które wymagały opanowania szczegółowej, a także specjalistycznej wiedzy merytorycznej lub miały charakter jedynie teoretyczny. Redukcji uległy także treści, które mają małe znaczenie w kontekście wiedzy o społeczeństwie (często chodzi tu o wiedzę, która sprawdzana jest także w ramach innych przedmiotów na maturze, np. wiedzy kulturalnej czy historycznej). 

Matura wiedza o społeczeństwie 2022 - Wymagania egzaminacyjne, czyli czego można się spodziewać?

Wymagania egzaminacyjne do matury z wiedzy o społeczeństwie zamykają się w 7 podstawowych działach: społeczeństwo, polityka i państwo, ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, prawo, prawa człowieka, stosunki międzynarodowe oraz zagadnienia ekonomiczne. Szczegółowe wymagania, dotyczące każdego z wymienionych rozdziałów można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To najrzetelniejsze źródło informacji o tym, czego można spodziewać się na maturze z wiedzy o społeczeństwie w roku 2022.

Bądź na biażąco z informacjami
na temat egzaminów