"Skąpiec" PDF - notatki - opracowanie

      37937 pobrań

Opracowanie "Skąpiec" to szczegółowe analizy dzieła Moliera, które zawierają wiele cennych informacji na temat charakterystyk postaci, motywów, tematów oraz przesłań, które są zawarte w utworze....

Autor: użytkownik anonimowy

„Konrad Wallenrod” PDF - notatki - opracowanie

Brak opinii       39058 pobrań

Opracowanie "Konrad Wallenrod" to obszerne studium jednego z najważniejszych dzieł Adama Mickiewicza. W opracowaniu omówione zostały kluczowe aspekty utworu, takie jak geneza i kontekst powstania, ...

Autor: użytkownik anonimowy

"Makbet" PDF - notatki - opracowanie

Brak opinii       39040 pobrań

Opracowanie lektury "Makbet" to szczegółowe analizy, interpretacje i refleksje na temat dzieła Williama Szekspira. W jego skład wchodzą: wstęp z charakterystyką autora, kontekstem historyczno-kultu...

Autor: użytkownik anonimowy

"Odprawa posłów greckich" PDF - notatki - opracowanie

      37837 pobrań

"Odprawa posłów greckich" to dramat Janusza Kochanowskiego, napisany w XVI wieku, który opowiada historię dyskusji między greckimi posłami, którzy spotykają się w Sparcie, aby omówić możliwość obro...

Autor: użytkownik anonimowy

"Antygona" PDF - notatki - opracowanie

Brak opinii       38006 pobrań

Opracowanie lektury "Antygona" to szczegółowa analiza dzieła Sofoklesa, którego problematyka dotyka uniwersalnych wartości, takich jak konflikt między prawem a sprawiedliwością, bunt jednostki prze...

Autor: użytkownik anonimowy

"Pan Tadeusz" PDF - notatki - opracowanie

      39367 pobrań

Opracowanie do matury lektury "Pan Tadeusz" to szczegółowe omówienie najważniejszych elementów utworu Adama Mickiewicza, takich jak rodzaj i gatunek literacki, czas i miejsce akcji, budowa utworu, ...

Autor: użytkownik anonimowy

"Balladyna" PDF - notatki - opracowanie

      39668 pobrań

Opracowanie "Balladyny" to kompleksowe studium utworu literackiego autorstwa Juliusza Słowackiego, składające się z analizy fabuły, interpretacji treści, a także kontekstu historyczno-literackiego....

Autor: użytkownik anonimowy

Geografia - konflikty rozgrywające się we współczesnym świecie | Matura

Brak opinii       7995 pobrań

...

Autor: użytkownik anonimowy

Geografia - konflikty zbrojne po 1989 | Matura

Brak opinii       7483 pobrań

...

Autor: użytkownik anonimowy

Geografia - organizacje gospodarcze świata | Matura

Brak opinii       7957 pobrań

...

Autor: użytkownik anonimowy

Geografia - wybrane zagadnienia geografii politycznej | Matura

Brak opinii       8169 pobrań

...

Autor: użytkownik anonimowy

Geografia - gospodarka pasterska na terenach trawiastych strefy półsuchej | Matura

Brak opinii       8700 pobrań

...

Autor: użytkownik anonimowy