W której fizycznej topologii sieci komputerowej każdy węzeł sieci ma fizyczne połączenie z każdym innym węzłem sieci?
Która fizyczna topologia sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Który rodzaj medium transmisyjnego jest określany jako standard 100BaseTX i jaka jest uzyskiwana w nim maksymalna prędkość transmisji danych?
Rysunek przedstawia topologię
Zgodnie z normą PN-EN 50174 rozplot kabla UTP nie powinien być większy niż
Strzałka na rysunku przedstawiającym schemat systemu sieciowego według normy PN-EN 50173 wskazuje okablowanie
Zgodnie z normą TIA/EIA-568-B.1 kabel UTP 5e z przeplotem jest tworzony poprzez zamianę ułożenia we wtyczce 8P8C następujących par przewodów (odpowiednio według kolorów):
Organizacją publikującą dokumenty RFC (Request For Comments) regulujące rozwój Internetu jest
Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu
W trakcie obserwacji pakietów za pomocą sniffera zauważono, że urządzenia komunikują się na portach 20 oraz 21. Oznacza to, zakładając domyślną konfigurację, że obserwowanym protokołem jest protokół
Która z par: protokół – warstwa, w której pracuje protokół, jest poprawnie połączona według modelu TCP/IP?
Znak towarowy dla certyfikowanych produktów opartych na standardach IEEE 802.11 to