Tradycją stało się, iż matura z języka polskiego na poziomie podstawowym jest pierwszym z egzaminów, do którego podchodzą absolwenci szkół średnich. Ilość materiału oraz wszelkie dywagacje, na temat treści tegorocznych arkuszy mogą namieszać w głowie podchodzącym do matury. Aby zapobiec niepotrzebnej panice, warto zapoznać się z wymaganiami, motywami i zagadnieniami, których podczas egzaminu dojrzałości może wymagać Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przestawiamy najważniejsze informacje - matura język polski 2022 - pytania, odpowiedzi - czego się spodziewać?

Formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna zmagania maturzystów. W roku 2022 według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dniem tym jest 4 maja. Właśnie wtedy, o godzinie 9:00 uczniowie szkół średnich otworzą swój pierwszy arkusz maturalny.  Termin dodatkowy, dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminu w maju, został wyznaczony na 13 czerwca 2022. 

Na rozwiązanie zadań jak co roku, CKE przewidziało czas 170 minut. W ciągu trzech godzin maturzyści będą musieli zmierzyć się z dwoma częściami egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Pierwszy z nich, tzw. część czytania ze zrozumieniem, sprawdza znajomość kontekstów, odwołań literackich, myślenia przyczynowo-skutkowego, oraz wiedzę humanistyczną maturzysty. Zazwyczaj zawiera dwa teksty, dotyczące szeroko pojętej kultury, literatury, filozofii, sztuki czy języka. Wsród zadań znajdują się zarówno pytania zamknięte, wielokrotnego wyboru, jak i pytania otwarte, na które zdający musi udzielić własnej odpowiedzi. W tej części można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Druga część to natomiast wypracowanie maturalne. Jest to część otwarta, w której należy wykazać się znajomością formy rozprawki, formułowaniem trafnych argumentów podpartych odpowiednimi przykładami, a także wiedzą z zakresu lektur obowiązkowych. Do wyboru jak co roku pozostają dwa tematy - jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, oraz drugi temat – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Matura język polski 2022 - pytania, odpowiedzi czego możemy się spodziewać

Pewniakiem maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym niezmiennie pozostają tzw. lektury z gwiazdką, których znajomość jest obowiązkowa. W ich zakres wchodzą zarówno pozycje omawiane w szkole średniej, jak i te, które wymagane były na wcześniejszych etapach edukacji. 

W zakres lektur obowiązkowych omawianych w szkole średniej wchodzą:

 • Bogurodzica
 • Wybrane pieśni oraz treny Jana Kochanowskiego
 • „Dziady cz. III” oraz „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza
 • „Lalka” Bolesława Prusa
 • „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego
 • Wybrane opowiadanie Bruno Schulza
 • „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza

Ponadto obowiązkowa znajomość jest lektur z wcześniejszych etapów edukacji:

 • Fraszki oraz Treny (V,VII i VIII) Jana Kochanowskiego
 • Wybrane bajki Ignacego Krasickiego
 • „Zemsta” Aleksandra Fredry
 • „Dziady cz.II” Adama Mickiewicza
 • Wybrana powieść historyczna („Quo vadis”, „Krzyżacy” lub „Potop”) Henryka Sienkiewicza

Znajomość wyżej wymienionych tytułów jest niezbędna. Pytania z zakresu znajomości lektur oraz ich fragmenty pojawiają się zarówno w części czytania ze zrozumieniem, jak i stanowią podstawę tematów do rozprawki. Od 2018 nieprzerwanie na maturze pojawia się temat, zawierający fragment lektury z gwiazdką. Popełnienie błędu ze znajomości treści literatury obowiązkowej w części pisemnej może wiązać się ze stwierdzeniem tzw. błędu kardynalnego. Skutkuje on unieważnieniem całej rozprawki, co wiąże się koniecznością podejścia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Bądź na biażąco z informacjami
na temat egzaminów