Jak co roku matura zbliża się wielkimi krokami. Choć egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, stanowi istotny dokument, który potwierdza zdobytą w szkole średniej wiedzę oraz decyduje o przyjęciu na studia. Organem regulującym przebieg, a także organizującym maturę jest Centralna Komisja Egzaminacyjna. Ze względu na dynamiczną sytuację pandemiczną, także w tym roku CKE zdecydowało się na zmiany w formule egzaminu. Dowiedz się wszystkiego co niezbędne - matura matematyka 2022 - pytania, odpowiedzi, czego możemy się spodziewać?

Zmiany w formule matury z matematyki w roku 2022

Centralna Komicja Egzaminacyjna wydała specjalny aneks do informatora maturalnego, który wprowadza istotne zmiany w wymaganiach, a także arkuszu matematyki na poziomie podstawowym. Do najważniejszych z nich należą:

 • Zmiana liczby punktów, które można uzyskać z całego arkusza - pierwotnie maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosiła 50 pkt. W ramach zmian, całościowo będzie można uzyskać ich 45. 
 • Liczba punktów, możliwych do uzyskania w ramach zadań zamkniętych wynosi aktualnie 28 punktów.
 • Zredukowano liczbę zadań otwartych z 9 do 7. Przewidziana możliwa ilość punktów do zdobycia w tej części będzie wynosić 17 punktów.
 • Dużej zmianie uległy wymagania z działów funkcji oraz graniastosłupów. 
 • Z wymagań usunięto dział brył obrotowych.

Zmiany w formule egzaminu dotyczą wszystkich przystępujących do matury w roku 2022. Zarówno uczniów obecnych klas maturalnych, jak i osoby, które planują poprawić swój dotychczasowy wynik. W przyszłych latach nie przewiduje się podobnych zmian - egzamin ma powrócić do swojej pierwotnej formuły.

Co oznacza to w praktyce? 

Teoretycznie rzecz biorąc, zdanie matury z matematyki na poziomie podstawowym powinno być łatwiejsze, niż w latach ubiegłych. Próg zdawalności, podobnie jak w latach poprzednich wynosi 30% całkowitej możliwej ilości punktów do zdobycia. W wyniku zmian, aby zdać, wystarczy jednak odpowiedzieć poprawnie jedynie na połowę pytań zamkniętych (tj. 14 poprawnych odpowiedzi). Ponadto, znaczna redukcja ilości zagadnień ze stereometrii powinna podnieść wyniki maturalne. Zadania z geometrii przestrzennej przysparzały bowiem najwięcej problemów maturzystom.

Matura matematyka 2022 - pytania, odpowiedzi czego możemy się spodziewać

Do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym maturzyści przystąpią w czwartek, 5 maja o godzinie 9:00. Na dodatkowy termin, Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła czwartek, 2 czerwca, również o godzinie 9:00. Matura z matematyki potrwa jak co roku, 170 minut. W tym czasie do dyspozycji uczniów poza wyniesioną ze szkoły średniej wiedzą, pozostaną specjalnie opracowane wzory matematyczne.

Wśród wymagań do matury z matematyki na poziomie podstawowym znajdziemy 10 działów: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi, trygonometria, planimetria, geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometria oraz elementy statystyki opisowej (prawdopodobieństwo oraz kombinatoryka). Szczegółowe wymagania dotyczące każdego w wyżej wymienionych zagadnień znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Choć trudno przewidzieć, jakie pytania pojawią się na maturze z matematyki w 2022, ze względu na zmiany w formule, możemy stwierdzić, co na pewno nie pojawi się na arkuszu maturalnym. W tym roku maturzyści nie będą musieli mierzyć się z: 

 • Równaniami wielomianowymi, które ulegają uproszczeniu do rozwiązywalnego równania kwadratowego
 • Wykresami funkcji logarytmicznych
 • Ciągami rekurencyjnymi
 • Nierównościami trygonometrycznymi (jednak uwaga - równania pozostają)
 • Interpretacją graficzną nierówności z dwiema niewiadomymi
 • Określaniem figury, jaką jest przekrój ostrosłupa lub sfery

Bądź na biażąco z informacjami
na temat egzaminów