Język polski i matematyka - sprawdzian szostoklasisty

Język polski i matematyka - sprawdzian szostoklasistySprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język polski i matematyka 2017
2017
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2016
2016
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język polski i matematyka 2016
2016
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2015
2015
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język polski i matematyka 2015
2015
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2014
2014
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język polski i matematyka 2014
2014
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2013
2013
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język polski i matematyka 2013
2013
Sprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język polski i matematyka 2012
2012
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2012
2012
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język polski i matematyka 2011
2011
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2011
2011
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język polski i matematyka 2010
2010
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2010
2010
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język polski i matematyka 2009
2009
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2009
2009
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2008
2008
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2007
2007
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2006
2006
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2005
2005
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2004
2004
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2003
2003
CKE
Sprawdzian szóstoklasisty język polski i matematyka 2002
2002
CKE